PESA I PENSA

Pesa i Pensa és un projecte educatiu que pretén sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari als menjadors escolars. La metodologia del projecte permet fer corresponsables els nens i nenes de decisions com si cal repetir un plat sencer o bé agafar més pa o més fruita.

L’objectiu és recuperar el valor dels aliments i canviar la mirada dels infants perquè es converteixin en uns consumidors responsables en el futur.

“Sensibilització sobre el malbaratament alimentari als menjadors escolars”

Objectius d’aquesta eco-innovació

– Conscienciació de generacions futures sobre el consum responsable d’aliments
– Millora de competències dels alumnes usuaris del menjador:
Competència matemàtica: lectura de balança, operacions de càlcul.
Competència lingüística: debat sobre les dades recollides en diferents idiomes
Competència digital: registre de les dades a la web app del projecte.
Competència del coneixement: reflexions sobre la petjada ecològica, la procedència dels aliments, els recursos necessaris per produir-los, transportar-los i cuinar-los.
Competència de l’autonomia: fixació dels objectius de millora per part dels mateixos infants.
Competència social: trasllat dels aprenentatges a la família i els seu entorn.

Presentació

L’equip pedagògic que va posar en marxa el Pesa i Pensa considera que les experiències viscudes pels infants en primera persona, quan tenen autonomia de decisió, són una eina d’aprenentatge eficaç i perdurable en el temps que els ajudarà a tenir un consum crític dels aliments. L’objectiu és que, a través del Pesa i Pensa, els infants i joves interioritzin un bon hàbit que els acompanyarà tota la vida i que, a més, transmetran a les seves famílies.

El mètode Pesa i Pensa
es concreta en 6 passos

 • Separar en tres recipients (orgànic immenjable, orgànic menjable, aigua).
 • Pesar de forma diària, sistemàtica i exacta.
 • Registrar dades a través d’una App: dia, àpats servits, residus generats…
 • Pensar: analitzar dades en relació al residu generat.
 • Proposar: fixar els objectius a assolir amb els infants.
 • Donar valor als aliments:
  • Mitjançant el reaprofitament dels aliments no servits de forma segura (amb òptimes garanties de seguretat alimentària) a través d’un programa de donacions a famílies en situació de vulnerabilitat.
  • Mitjançant la generació de compost de la fracció d’orgànic menjable a través de:
   1. Compostadora instal·lada a la pròpia escola per fer-ne ús a l’hort escolar o els horts de productors de proximitat.
   2. Separació dels residus al contenidor de la fracció orgànica.

Resultats

La prova pilot d’aquest projecte es va posar en marxa l’any 2014. A partir del segon mes i de forma sostinguda, el malbaratament alimentari al menjador escolar es va reduir en un 35% i la generació de residus en un 50%. Actualment les escoles que desenvolupen el Pesa i Pensa aconsegueixen reduir el malbaratament en un 70% de mitjana.

A més de reduir la quantitat d’aliments dels menús escolars que acaben a les escombraries, pot contribuir a fer una gestió de compres més eficient i un càlcul de les racions cuinades més ajustades al nombre real d’infants usuaris del menjador dia a dia.

App web

Les dades es registren diàriament a una App Web de manera que, al llarg d’un curs, es poden observar tendències a través d’unes gràfiques, analitzar diferències entre els registres de diverses escoles o recollir quins menús han generat més malbaratament al menjador escolar.

Les dades registrades ofereixen pistes sobre l’orígen del malbaratament al menjador escolar. Per posar un exemple, permeten extreure’n conclusions per millorar receptes, textures o presentacions dels plats per tal d’aconseguir millor acceptació dels aliments que són més rebutjats per part dels infants a causa de la neofòbia alimentària.

CONTACTE?